Kommende provstiudvalgsmøder

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

Forberedelse af budgtsamråd. Hørning Sognegård.

29. apr 13:00
17:00
29. apr 13:00 -
17:00

Indledende Budgetsamråd

Kirkecenter Højvangen.

6. maj 19:00
22:00
6. maj 19:00 -
22:00

Provstiudvalgsmøde

Hørning Sognegård. Sommer afslutning.

24. jun 16:00
19:00
24. jun 16:00 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

Hørning Sognegård. Forberede afsluttende budgetsamråd.

19. aug 15:00
17:00
19. aug 15:00 -
17:00

Afsluttende Budgetsamråd

Hørning Sognegår.

2. sep 19:00
22:00
2. sep 19:00 -
22:00

Velkommen til Skanderborg Provsti

 

 

 

Stillingsopslag - vikar - provstisekretær

Provstisekretær - vikariat

Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

Stillingen er et tidsbegrænset vikariat med en forventet varighed på 6 måneder. Arbejdstiden er 30 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. maj eller snarest herefter.

Arbejdsopgaver:

·         Sekretær for provst og provstiudvalg
- herunder dagsorden, deltagelse i møder som referent, korrespondance, sagsbehandling, elektronisk journalisering m.v.

·         Regnskabsfunktion for provstiudvalget (bogføring, budget og regnskab)

·         Forberedelse af provstiudvalgets behandling af menighedsrådenes budgetter og regnskaber

·         Servicering af menighedsråd og præster

 

Vi søger en medarbejder, som:

·         Har talforståelse – og gerne økonomi og regnskabserfaring

·         Indgående kendskab til IT på alle niveauer - gerne med kendskab til den offentlige administration

·         Kan formulere sig selvstændigt i både skrift og tale

·         Er i stand til at arbejde selvstændigt, da du ofte er alene på kontoret

·         Har interesse for Folkekirkens opgave

Skanderborg Provsti er et af Aarhus Stifts 14 provstier og består af 26 sogne samt 23 præster.

Sekretæren ansættes af provstiudvalget. Det gennemsnitlige ugentlige timetal er på 30 fordelt på mandag til fredag. Der må påregnes møder uden for almindelig arbejdstid.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem HK/stat og Finansministeriet med indplacering i basisløngruppe 3 sats 1. svarende til 293.964 kr. årligt. Hertil kan forhandles tillæg efter kvalifikationer.

Ansøgning vedlagt CV, relevante eksamensbeviser og henvisning til referencer sendes via mail til Provstiudvalget for Skanderborg Provsti på skanderborg.provsti@km.dk att. provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen.

Ansøgningen skal være udvalget i hænde senest den 23. april 2014 kl. 12.00. Der holdes ansættelsessamtaler mandag den 28. april 2014.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen på telefonnr. 2361 6424.

Hvad laver et Provstiudvalg?

Læs mere under provstiet.

Andre møder og arrangementer

Ingen begivenheder fundet

BegivenhedDato